1. Behandling
  2. Narkose

Tannbehandling i narkose

 

Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har tannbehandlingsangst - et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer.

 

Hva er narkose?

Behandling i narkose innebærer at man sover når tannbehandlingen foregår. Man kan da få utført behandling som av ulike årsaker kan være problematisk for pasienten i våken tilstand. Medikamentene tilføres intravenøst. Mens du sover overvåkes hjerneaktivitet, lunge- og kretsløpsfunksjon. Narkosen besørges og overvåkes av et narkoseteam bestående av en erfaren anestesilege og en anestesisykepleier. Vår samarbeidspartner er Fast Track. www.fast-track.no

 

Hvem kan få behandling i narkose?

Tannbehandling i narkose er et alternativ vi kan tilby deg som har et så alvorlig problem med tannbehandling at andre metoder ikke fungerer. Vanligste årsaker er:
- uttalt tannlegeskrekk (odontofobi)
- særdeles kraftig brekningsrefleks
- visse sykdommer og diagnoser som gjør det vanskelig med vanlig tannbehandling
- trenger behandling som er særlig langvarig og ubehagelig
- ønsker å sove under tannbehandlingen

Sykelig overvekt, alvorlig lungesykdom (spesielt KOLS), dårlig regulert diabetes mellitus eller ustabil hjertesykdom kan være grunner til at du ikke kan behandles med narkose.

 

Hvilke alternativer finnes?

Vi behandler mange pasienter med legemidler som virker beroligende (tabletter) med gode resultater. Disse er hurtigvirkende og har få bivirkninger.
Som en mellomting kan man også vurdere intravenøs sedasjon. Da er man våken, men dypt sedert slik at man ikke opplever behandlingen som ubehagelig. Sammen med deg prøver vi å finne ut hva du er redd for. Målet vårt er at du etter hvert skal mestre tannlegebesøk som de fleste andre.

 

Hvilke forundersøkelser trengs?

Før narkosebehandling er det viktig med en grundig undersøkelse i munnhulen.
Det vil settes av god tid til den første konsultasjonen. Vi vil først ha en samtale med deg, før vi tar nødvendige røntgenbilder og en helt smertefri klinisk undersøkelse. På bakgrunn av dette, stilles de diagnoser som utgjør grunnlaget for behandlingen. Det er viktig at vi er grundige i denne prosessen slik at all behandling kan utføres i så få seanser som mulig.

 

Tannbehandlingsangst? Vi er her for å hjelpe deg!

Tannbehandlingsangst kan bearbeides og som oftest kureres. Det er viktig å snakke sammen/bli kjent med hverandre, slik at pasient og behandler kan stole på og forstå hverandre.
Ta kontakt med oss i dag, på telefon 61 26 03 63, så setter vi opp en avtale.

Lillehammer  61 25 06 64 / 61 26 03 63

Fåvang  61 28 29 60

facebook.jpg  Følg oss du også!

Trygg-Media-Logo