1. Våre tilbud
  2. Allmenn tannbehandling

Allmenn tannbehandling

Omfatter blant annet undersøkelser, røntgen, rens, fyllingsterapi, tannkjøttbehandling, rotbehandlinger, kirurgisk behandling og krone- og brobehandling. For ytterliggere og mer utdypende informasjon se under tannhelseinfo.

Lillehammer  61 25 06 64 / 61 26 03 63

Fåvang  61 28 29 60

facebook.jpg  Følg oss du også!

Trygg-Media-Logo